• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

      Svetové združenie maďarských fotografov poskytuje už devätnásty rok odborné zázemie a možnosť prezentácie pre maďarských fotografov žijúcich na území svojej materskej krajiny a v zahraničí. Ide prevažne o amatérskych tvorcov, ktorí zhotovujú snímky zo záľuby a pre radosť, ale o úrovni a kvalite ich práce svedčí profesionalita samotných záberov. Združenie každoročne organizuje súťaž, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v katalógu tohto spolku. Súťaž prebieha v niekoľkých kategóriách. Doterajšie štyri, ktoré sa tematicky viazali napríklad k 315. výročiu zvolenia Františka Rákócziho II. za knieža, či – podporujúc zachovanie národnej identity – k maďarským etnickým skupinám Karpatskej kotliny, doplnila tentokrát nová, piata kategória, zameraná vyslovene na prírodu. Do uplynulého ročníka súťaže bolo prihlásených takmer tisícpäťsto diel, z ktorých výber, pozostávajúci z vyše štyridsať záberov, tvorí súčasnú výstavu. Zachytáva momenty tradičného spôsobu života, hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva, a podčiarkuje hlboko zakorenenú spätosť autorov s rodnou krajinou. Umelecky ladené zábery so silným zážitkovým a vizuálnym efektom dozaiste oslovia mnohých záujemcov.

      Výber víťazných diel s názvom „XIX. Medzinárodný fotosalón maďarských fotografov”, ktorý si mohli záujemcovia pozrieť už v niekoľkých galériách na južnom Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku, bude od marca prístupný aj vo Fiľakove. Vernisáž sa uskutoční 13. marca 2020 o 16:30 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstavu otvorí Teodor Nagy, podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov (SZMF – MFVSZ). Fotografie budú sprístupnené do 9. apríla 2020.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.