• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

slovenski_archeologovia

 

Výstava, ktorá sa nachádza v Mestskom vlastivednom múzeu, predstavuje prácu bádateľov v krajine, kde aj v súčasnosti prebiehajú výskumy slovenských archeológov. V rámci výstavy sú k nahliadnutiu aj hodnotné exponáty z egyptských zbierok slovenských múzeí. Výstava je sprístupnená do 9.8.2024.

akvizicio_muzeum

 

Hradné múzeum vo Fiľakove pozýva milovníkov histórie a všetkých záujemcov na vernisáž jubilejnej výstavy s názvom Najnovšie akvizície múzea. Mestské vlastivedné múzeum funguje v priestoroch miestnej reduty (Vigadó) od roku 1994. Takmer presne dvadsať rokov po jeho otvorení sa v roku 2014 sprístupnila nová expozícia s názvom „Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi“. Keďže jednou z hlavných aktivít Hradného múzea je aj naďalej akvizičná činnosť, inštitúcia sa snaží sústavne dopĺňať svoj zbierkový fond. Novonadobudnuté artefakty prezentuje verejnosti a zároveň ich uchováva pre budúce generácie. Pri horeuvedenej jubilejnej príležitosti otvára múzeum novú dočasnú výstavu, prístupnú do 10. mája 2024, a prezentujúcu najnovšie zbierkové predmety múzejného fondu, ktorý sa za uplynulé roky obohatil niekoľkými unikátmi z rôznych odborov. Súčasťou expozície bude zaujímavý archeologický materiál z rôznych období, pochádzajúci z terénnych prieskumov v regióne, ale aj nálezy zo záchranného výskumu hradu Šomoška, či stredoveké nádoby z Fiľakova, ktoré boli odcudzené zo zbierok právneho predchodcu inštitúcie. Z nedávno realizovaného výskumu v holišskom kostole pochádza vzácny poklad zlatých a strieborných mincí zo 16. storočia, ktorý bude fotograficky prezentovaný tiež na tejto výstave. Po vernisáži si návštevníci budú môcť vypočuť aj zaujímavú prednášku o jeho nájdení.

Čítať ďalej: Vernisáž jubilejnej výstavy s názvom Najnovšie akvizície múzea

medzinarodny_fotosalon

 

    9. februára 2024 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove ďalšiu putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava pozostáva zo záberov 23. ročníka fotografickej súťaže tohto spolku. Najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty každoročne zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v prezentačnom katalógu. Združenie zastrešuje maďarských fotografov rôznych žánrov, žijúcich vo svojej materskej krajine aj v zahraničí, pričom ide prevažne o amatérskych tvorcov, ale o úrovni ich práce svedčí profesionalita samotných snímok. Do súťaže prebiehajúcej v obvyklých kategóriách, avšak s inou tematikou sa tentokrát prihlásilo 184 fotografov z deviatich krajín, s celkovým počtom 1771 záberov. Ferenc Kölcsey pred dvesto rokmi dokončil a odovzdal rukopis maďarskej hymny, ktorá sa stala v tomto roku ústrednou témou jubilejnej kategórie. V rámci kategórie maďarské aspekty sa spracovali porekadlá a príslovia, kým pri kategórii príroda boli motiváciou zvieratá a ich prirodzené prostredie. Kategória záberov vytvorených archaickým postupom bola sprísnená, keďže v tomto roku už bola určená aj téma. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Imreho Madácha sa pozornosť upriamila na jeho literárne dielo s názvom „Tragédia človeka“. Novinkou aktuálneho ročníka je aj mládežnícka kategória rozdelená na 3 podkategórie. Vernisáž sa uskutoční 9. februára o 17:00 hodine. Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 10. marca 2024, otvorí Teodor Nagy, MZSF, podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

fotograficka_vystava

 

Hradné múzeum vo Fiľakove srdečne pozýva všetkých záujemcov na vernisáž výstavy diel slávnej holandskej fotografky Jutky Rona, ktorá nesie názov Maďarskí cigáni – Svedectvo preživších. Fotografka maďarského pôvodu mala len dva roky, keď jej rodičia emigrovali do Holandska. Remeslu sa vyučila už v tejto krajine. Fotografovaniu sa začala vážnejšie venovať po ukončení vysokoškolského štúdia, čomu pravdepodobne výrazne napomohla aj podpora jej otca, Imreho Rónu, ktorý pracoval ako fotograf a viedol fotoagentúru, no vyskúšal si aj prácu novinára v Amsterdame. Na začiatku svojej kariéry bola Jutka Rona predovšetkým divadelnou fotografkou, potom sa prvotne stala uznávanou portrétnou fotografkou, neskôr autorkou cestopisov a fotoreportérkou. Počas jej života bolo vydaných 10 fotoalbumov a jej snímky boli vystavené po celom svete. V roku 2006 sa v nej pri jednej návšteve výstavy budapeštianskeho Dokumentačného strediska holokaustu zrodila myšlienka, že by rada pripomenula aj pamiatku holokaustu maďarských Rómov, čoho výsledkom bolo, že v roku 2010 vyšiel v Holandsku zväzok s názvom Maďarskí cigáni, Svedectvo preživších. Album sa zameriava na rómskych preživších v ich vlastnom prostredí, v mnohých prípadoch zobrazených spoločne s rodinnými príslušníkmi, a obsahuje rozhovory, v ktorých sa odvíjajú osudy jednotlivcov. Zábery odrážajú pre mnohých dnes už nezvyčajnú rodinnú spolupatričnosť, solidaritu, bezhraničnú lásku k deťom a tiež neskalenú radosť zo života. Rómske rodiny prijali Jutkin záujem a súcit, vďaka čomu vyrozprávali príbehy zo svojej hlboko pochovanej minulosti. Kniha Jutky Rona a výber zostavený z jej fotografií sú nielen spomienkou na holokaust, ale aj liekom proti nenávisti.
Výstava, ktorá sa otvorí v najbližších dňoch, mala svoj debut v budapeštianskom Dome maďarských fotografov Mai Manó Ház v roku 2014, a do fiľakovského múzea sa dostala vďaka romológovi Univerzity v Pécsi, Zoltánovi Beckovi, kto je zároveň aj frontmanom hudobnej skupiny 30Y. Vystavené fotografie sú jednými z posledných stôp éry, v ktorej profesionálna fotografia ešte zvečňovala životné okamihy prevažne pomocou analógovej technológie.
Vernisáž výstavy sa uskutoční 3. novembra 2023 o 16:00 hodine, v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Výstava bude sprístupnená do 31. januára 2024.

 balazs_alfred

V rámci tohtoročných osláv Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo pripravuje Hradné múzeum novú dočasnú výstavu, ktorá bude inštalovaná v galérii Mestského vlastivedného múzea. Dňa 11. augusta 2023 o 16:00 hodine sa uskutoční vernisáž jubilejnej výstavy diel maliara Alfréda Balázsa, ktorej kurátorkou je historička umenia Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Andrea Németh Bozó.
Fiľakovský akademický maliar Alfréd Balázs sa narodil v roku 1963 v Lučenci. Základné a stredoškolské vzdelanie získal vo Fiľakove, a následne v roku 1990 bol prijatý na Maďarskú univerzitu výtvarných umení v Budapešti, odbor maľba, kde boli jeho mentormi akademickí maliari a nositelia Ceny Lajosa Kossutha, Dóra Maurer a Sándor Molnár. Po absolvovaní odboru získal titul akademického maliara. Zúčastnil sa niekoľkých študijných ciest na Slovensku, v Taliansku, v Rusku, v Rakúsku, v Nemecku, v Českej republike a v Anglicku.
Jeho diela boli prezentované na mnohých individuálnych aj kolektívnych výstavách, ba nachádzajú sa vo viacerých domácich a zahraničných súkromných zbierkach. Počas svojej kariéry neustále hľadal vhodný spôsob sebavyjadrenia. Podľa jeho názoru základom vytvorenia kvalitného umeleckého diela trvalej hodnoty je poznanie umenia minulosti. Jeho obrazy odrážajú predovšetkým vlastné životné skúsenosti a subjektívne dojmy.

Čítať ďalej: V Mestskom vlastivednom múzeu sa otvorí jubilejná výstava maliara Alfréda Balázsa

etudy_z_dreva    

     Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene počnúc od roku 1998 každoročne vyhlasuje súťaž s názvom Etudy z dreva, ktorá je zameraná na podporu tvorby predmetov z dreva, v kombinácii s iným prírodným materiálom. Prihlasujú sa do nej študenti výtvarných odborov stredných i vysokých škôl, dizajnéri i firmy orientované na sériovú výrobu hračiek. Súťaž je každoročne tematicky odlišná, a je zameraná na zhotovenie kvalitných úžitkových predmetov, šperkov, drevených bytových doplnkov a drevených hračiek. Prihlásené diela sú po vyhodnotení odbornou porotou prezentované na výstave. Vďaka Hradnému múzeu zavíta tentokrát do Fiľakova výber diel zo všetkých doterajších ročníkov súťaže, takže záujemcovia sa môžu tešiť na skutočné skvosty! Na výstave budú prezentované drevené hračky, určené vyslovene na hranie, ale aj dekoračné hračky, ako napríklad modely rozličných vozidiel. Návštevníci ďalej uvidia logické hračky, hlavolamy, skladačky či balančné hračky. Najmenších určite zaujmú tradičné hojdacie koníky, šľapacie autíčka, ťahacie hračky a strkadlá. Bude vyhradená aj osobitná zóna pre dievčenské, a zvlášť pre chlapčenské hračky. Pre zvedavcov, ktorí si budú chcieť niektoré z nich aj vyskúšať, bude pripravený hrací kútik. Rôznorodú výstavnú kolekciu budú dopĺňať drevené šperky.

Vernisáž sa uskutoční 16. júna 2023, o 16:00 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava bude sprístupnená do 30. júla 2023.

nemzetkozti_magyar_fotoszalon         

     Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo záujemcom novú, v poradí ďalšiu putovnú výstavu Svetového združenia maďarských fotografov, ktorej vernisáž sa uskutoční 24. marca 2023, o 17:00 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstava pozostáva zo záberov 22. ročníka fotografickej súťaže tohto združenia, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty každoročne zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v prezentačnom katalógu. V roku 2022 oslávil spolok 20. výročie svojho založenia. Na začiatku mal 27 členov, dnes sa však môže pýšiť bohatou členskou základňou 182 fotografov. Ani počas posledných rokov sa neodklonil od svojich pôvodných cieľov, keďže aj naďalej zastrešuje maďarských fotografov rôznych žánrov, žijúcich vo svojej materskej krajine a tiež v zahraničí, pričom ide prevažne o amatérskych tvorcov, ktorí sa však venujú svojej práci na vysokej umeleckej úrovni. Do súťaže prebiehajúcej v piatich kategóriách sa tentokrát prihlásilo 147 fotografov zo siedmych krajín, s celkovým počtom 1617 záberov. Organizátori vzhľadom na okrúhle jubileum očakávali od zapojených účastníkov najlepšie snímky posledných dvoch desaťročí. Návštevníci sa môžu pokochať krásnymi fotografiami zhotovenými pri príležitosti 200. výročia narodenia Sándora Petőfiho, taktiež dielami tematického okruhu „Čo znamená byť Maďarom?“, ale aj ďalšími hodnotnými snímkami, ktoré zachytávajú obraz Karpatskej kotliny.
Výstavu, ktorá bude sprístupnená do 24. apríla 2023, otvorí Teodor Nagy, MZSF, podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

OblátniceHradné múzeum vo Fiľakove pozýva všetkých záujemcov na vernisáž výstavy s názvom „Sladké Vianoce”, ktorá sa v tradičnej predvianočnej atmosfére uskutoční 1. decembra 2022, o 16:00 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea.

Vo Fiľakove existuje asi len málo domácností, ktoré by nemali spojitosť s niekdajšou miestnou zlievárňou. Pravdepodobne sa už mnohí stretli aj s liatinovými kliešťami na opekanie slaniny. Pomenej rozšírené, ale takisto zaužívané boli aj oblátnice na tzv. „mlynárske koláče“, ktoré si mnohí zadovážili formou „fušiek“. Mnohé z nich sa podobali dnešným elektrickým sendvičovačom alebo vaflovačom, ale existovali aj také, ktoré si zachovali známe tvary príznačné pre ľudovú kultúru, roztvárali sa pomocou rukovätí, a boli určené na pečenie v ohni alebo na sporáku. Najnovšia výstava Hradného múzea predstaví ich „predchodcov“, vyrábaných dedinskými kováčmi. Návštevníci uvidia na vidieku kedysi bežne používané a pre územie Palócov typické oblátnice na „mlynárske koláče”, ďalej oblátnice na vianočné oblátky, charakteristické pre celé územie historických žúp Novohrad a Gemer-Malohont, a v neposlednom rade oblátnice na hostie, známe v cirkevnom prostredí.
Pečenie oblátok sa často spomína v kuchárskych knihách ranonovovekej Strednej Európy a historického Uhorska. Roľnícke obyvateľstvo sa s oblátkami ako jedlom stretlo prostredníctvom katolíckej cirkvi, keďže stredovekým zvykom bolo, že kňazi, kantori a učitelia prinášali rodinám na Vianoce oblátky, za ktoré dostávali dary, v prípade učiteľov aj peniaze. Tieto oblátky sa jedli ako obradové jedlo na štedrú večeru. Tento zvyk – ktorý u nás výnimočným spôsobom pretrval až do 20. storočia – sa po reformácii zachoval aj v evanjelickej cirkvi.

Čítať ďalej: Vo Fiľakove sa otvorí výstava tradičných oblátnic

                                                                                exoticky_hmyz

      Od začiatku októbra sa v Mestskom vlastivednom múzeu opäť sprístupní mnohými obľúbená výstava exotického hmyzu, ktorú sme v našom meste mohli naposledy vidieť pred deviatimi rokmi. Vystavené exempláre pochádzajú zo súkromnej zbierky prievidzského entomológa Michala Zachara. Je zberateľom a cestovateľom, ktorého táto neobyčajná záľuba sprevádza už od útleho detstva. Postupom času naberala stále väčší rozmer, začal sa venovať odbornému preparovaniu získavaného materiálu, a rozširoval sa počet destinácií, ktoré navštívil. Výstava je ukážkou preparátov prevažne tropických druhov hmyzu. Väčšina exponátov pochádza z expedícií z Južnej Ameriky, Ázie a Afriky, ktorých sa zberateľ zúčastnil. Z denných motýľov budeme môcť vidieť atraktívne druhy vidlochvostov a babôčiek z celého sveta. Z nočných motýľov sú zastúpené hlavne lišajovité a okáňovité, medzi ktoré patrí aj jeden z najväčších motýľov, okáň (Attacus Atlas) s rozpätím krídel až 25 cm.

Čítať ďalej: Výstava tropického hmyzu opäť vo Fiľakove

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.