• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

V roku 2024 prebieha v Mestskej knižnici vo Fiľakove projekt s názvom „Do knižnice nielen pre knihy!“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia čiastkou 1700,00 EUR.
Zámerom projektu je obnoviť záujem čitateľov o knižnicu a ponúknuť zaujímavé kultúrno-vzdelávacie aktivity, ktoré ich budú podnecovať k čítaniu a k zapájaniu sa do spoločenského diania. Veríme, že pestrým výberom tém v rámci pripravenej série podujatí oslovíme široký okruh záujemcov. Napriek snahe pociťujeme to, čo platí v celoslovenskom meradle, že čitateľov postupne ubúda, alebo ich počet stagnuje. Cieľom projektu je zabezpečenie autorských besied, prednášok a iných aktivít v slovenskom a maďarskom jazyku, ktoré by čitateľom poskytli hodnotné informácie z rôznych kultúrnych a vedných oblastí. Sériu podujatí sme začali predstavením novej publikácie obľúbeného regionálneho autora Z. Szásziho (február) a besedami pre deti a dospelých so známou autorkou P. N. Džerengovou (marec - 2 besedy). Ďalšou aktivitou bola archeologická prednáška Hradného múzea vo Fiľakove, ktorá predstavila najnovší objav inštitúcie, depot strieborných a zlatých mincí zo 16. stor. nájdený počas výskumfpu_logou v r. 2023 v Holiši. Fotografie pokladu si prítomní mohli pozrieť v rámci dočasnej výstavy Mestského vlastivedného múzea (MVM) s názvom "Akvizícia múzea v posledných rokoch". Nasledujúcim hosťom (máj) má byť egyptologička, odborná zamestnankyňa Ústavu Orientalistiky v BA, Dr. Phil. Veronika Verešová, ktorá má záujemcov oboznámiť s prácou slovenských archeológov v Egypte a v prípade záujmu im odporučiť vhodné odborné/ populárno-vedecké publikácie k danej téme. Prítomní budú mať možnosť si po prednáške pozrieť výstavu s názvom "Slovenskí archeológovia v Egypte", kde uvidia aj egyptské predmety zo zbierok slovenských múzeí. Sériu podujatí pokračujeme prednáškou Dobrovoľného hasičského zboru vo Fiľakove o histórii organizácie, ktorá v r. 2024 oslávi 130-te výročie svojho založenia. Prednáška pre deti a dospelých (september) bude nadväzovať na jubilejnú výstavu zboru vo Fiľakove. Na jeseň (október) k nám má zavítať známy maďarský spisovateľ, držiteľ niekoľkých prestížnych ocenení, Miklós Vámos, ktorý by predstavil svoje najnovšie publikácie. Posledným hosťom Mestskej knižnice vo Fiľakove (november) bude známy slovenský autor Jozef Banáš, ktorý tiež prinesie svoje najnovšie výtlačky.
Prínosom projektu je séria kvalitných podujatí v slovenskom a maďarskom jazyku uskutočnených v spolupráci s odborníkmi a osobnosťami rôznych kultúrnych a vedných
oblastí. Dúfame, že bohatý a rôznorodý výber aktivít bude na osoh každému návštevníkovi a čitateľovi, aby bola knižnica miestom, kde sa človek rád vracia!
Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.